Математически турнири

Общински кръг на Националната олимпиада по математика

4 клас

2010

В. Търново
File Size: 223 kb
File Type: pdf
Download File

Враца
File Size: 142 kb
File Type: pdf
Download File

Пазарджик
File Size: 97 kb
File Type: pdf
Download File

Плевен и Шумен
File Size: 146 kb
File Type: pdf
Download File

Пловдив
File Size: 140 kb
File Type: pdf
Download File

София
File Size: 86 kb
File Type: pdf
Download File

2009

В. Търново и Ловеч
File Size: 160 kb
File Type: pdf
Download File

Варна
File Size: 135 kb
File Type: pdf
Download File

Враца
File Size: 154 kb
File Type: pdf
Download File

Пазарджик
File Size: 135 kb
File Type: pdf
Download File

Сливен
File Size: 103 kb
File Type: pdf
Download File

Смолян
File Size: 138 kb
File Type: pdf
Download File

София
File Size: 136 kb
File Type: pdf
Download File

Търговище
File Size: 120 kb
File Type: pdf
Download File

2008

Враца
File Size: 145 kb
File Type: pdf
Download File

Ловеч и Русе
File Size: 114 kb
File Type: pdf
Download File

София
File Size: 110 kb
File Type: pdf
Download File